Depozitarea ouălor

În depozitele Fermei OLDAR funcționează sistemul HACCP, cerințele FIFO, este controlată constant umiditatea și temperatura. Mai mult ca atât, depozitul este sub supravegherea constantă a camerelor de luat vederi industriale.
Temperatura recomandată de depozitare a ouălor este de 6-18 gradeC.

Transportarea ouălor

Ferma OLDAR a introdus o politică strictă de calitate în domeniul transporturilor:

 • Fiecare vehicul de transportare a producției deține o decizie sanitară, emisă de către Medicul Veterinar al Districtului și un cart de spălare/dezinfectare a vehiculului.
 • Deținem vehicule noi de marca IVECO cu izotermă și unitate de răcire.
 • Parcul auto este întreținut în conformitate cu instrucțiunile medicului veterinar și bunele practici ale HACCP.P

Norme și certificate

Produsele noastre îndeplinesc următoarele standarde:

 • Actul din 25 august 2006 privind siguranța alimentară și nutriție
 • Regulamentul (CE) nr 589/2008 din 23 iunie 2008. de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr 1234/2007 în ceea ce privește standardele de comercializare a ouălor
 • Regulamentul (CE) nr 598/2008 din 24 iunie 2008. de modificare a Regulamentului (CE) nr 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului ( CE) nr 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește standardele de comercializare a ouălor
 • Regulamentul (CE) nr 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004. privind igiena produselor alimentare < li> Actul din 16 decembrie 2005. privind produsele de origine animală – Legea privind calitatea comercială a agro – produse alimentare de la 21 decembrie 2000.
 • Directiva 1999/74 / CE a Consiliului din 19 iulie 1999 .

Dezinfectarea ouălor

Prioritatea ouălor dezinfectate de la ferma OLDAR este puritatea senzațională a cojii de ou .
Ferma Oldar utilizează în tehnologia sa de sortare și ambalaż dispozitive pentru iradiere cu razele UV.
După un studiu recent realizat la Institutul de Tehnologie și Natură din Poznan acest dispozitiv a fost modernizat bazat pe schimbări constructive.Condițiile din camera de iradiere dau un rezultat maximal în eliminarea bacteriilor de pe suprafața cojii de ou. Substanțial e ridicată puritatea microbiologică a cojii de ouă, confirmată de cercetările de atestare efectuate. Ouăle dezinfectate de la fermele Oldar sunt recomandate în special pentru cantine.
Fiecare livrare este însoțită de un certificat eliberat de laboratorul companiei.Știința este un partener în îmbunătățirea lucrului fermei Oldar.

Condițiile livrării

Înainte de a începe colaborarea – verifică furnizorul de ouă!Condițiile, care trebuie să fie îndeplinite de furnizor.

Locurile de ambalaj a ouălor.

 1. Ce ne spun despre cumpararea ouălor regulamentele:
  Cumpăratul ouălor se efectuază direct la locul de ambalaż. Numai unitățile de ambalare au dreptul de a clasifica ouăle în conformitate cu calitatea și greutatea, etichetarea și ambalarea lor. Centrele de ambalare trebuie să dispună de echipamentul tehnic garantând un tratament adecvat al produsului, bazarea și supravegherea de către Medicul Veterinar al Districtului – de către aceste unități , în procesul luării deciziei , sunt atribuite numerele veterinare.
 2. Documentele necesare de livrare:
  Necesită de la furnizor decizia de acordare a numărului veterinar./ Regulamentul CE 853/2004 art.5, paragraful 2.
  Furnizorul tebuie să aibă în aplicare sistemul HACCP – siguranța alimentară în conformitate cu Legea din 24.07.2002. Funcționarea sistemului necesită o aprobare de către autoritate de supraveghere veterinară sau de o firma de audit. O singură declarație din partea furnizorului nu este sufucentă.
  Livrarea de ouă către consumatori trebuie să fie efectuată de transportul izotermic. Certificatul, privind admiterea transportului pentru transportarea produselor alimentare, este emis de către Medicul veterinar al Districtului – e necesar de a solicita o astfel de autorizație.
  În cazul în care furnizorul propune executarea serviciului de dezinfecție a ouălor cu razele UV, verificați dacă are capacitățile tehnice de efectuare a acestui proces .Certificatul companiei de audit – un document important în procesul dezinfecției.
 3. Documentele necesare pentru livrarea producției:
  Documentul obligatoriu –Documentul Comercial de Identitate a produsului ,specificând data producerii ouălor.
  Puteți solicita rezultatele actuale ale testului cu privire la bacteriile de Salmonellă, perioada de valabilitate a testului este de 4 luni.
 4. Verificarea suplimentară a furnizorului:
  Cu scopul de a confirma funcționarea corespunzătoare a unității de ambalare , puteți solicita lista de verificare veterinară, care include notare periodice ale companiei și este cel mai bun indicator al fiabilității partenerului.

Depozitele de vânzare en-gros și alți intermediari.

 1. Ce ne spun regulamentele la tema cumpărării ouălor:
  În conformitate cu art.61 a Legii din 25 august 2006 despre siguranță alimentară și nutriție, Inspectorul Sanitar de Stat al Districtului este o autoritate competentă pentru înregistrarea și autorizarea unităților, care comercializează cu produse de origine animală.
 2. Documentele necesare înainte de livrare:
  Înainte de a decide de a colabora cu un angrosist sau alt intermediar, acesta ar trebui să fie obligat să prezinte:
  Decizia de aprobare a depozitulului pentru comercializarea cu produsele agroalimentare și ouă.
  Înainte de a se decide la o colaborare cu un depozit en-gros sau cu un alt intermediar, e necesar de a cere prezentarea deciziei cu privire la aprobarea unității date a dreptului de comercializare a articolelor agro-alimentare și ouălor.
  Specificul comerțului cu ouă obligă aceste unități comerciale de a notifica această intenție către Inspectoratul Veterinar de Stat , iar dreptul primit în formă de decizie specifică acest fapt ca activitate.
  Dacă, în decizie nu e notat dreptul de a comercializa cu ouă, această unitate nu are dreptul la o astfel de activitate în acest domeniu. În caz dacă,unitatea petrece un serviciu suplimentar, de exemplu sterilizația ouălor cu razele UV, este obligată de a notifica acest serviciu la Inspectoratul Veterinar de Stat.
  Depozitele de vânzare en-gros a produselor alimentare , la fel ca și unitățile de ambalaj , sunt obligate de a aplica funcționarea sistemului HACCP . Supravegherea asupra aplicării acestui sistem exercită Inspectoratul Veterinar al Districtului și emite un certificat respectiv. Depozitele de vânzare en-gros a produselor alimentare pot beneficia de un audit extern pentru a primi un astfel de certificat al Sistemului HACCP.
  Furnizorul produselor alimentare e obligat să ofere condiții de răcire adecvate în timpul livrării produselor . Trebuie să dețină vehicule izotermice , a căror eficiență confirmă Inspecția Sanitară de Stat cu un certificat corespunzător.
 3. Documentele necesare pentru livrare:
  Pentru fiecare livrare de ouă, furnizorul este obligat de a prezenta un Document de Identitate Comercială , în care trebuie să fie indicată data producerii ouălor la ferma avicolă a producătorului. Acesta este un document important , care ne garantează calitatea mărfii. Ouăle își păstrează calitățile sale de prospețime timp de 28 de zile. Către consumatorul final ar trebui să ajungă cu o valabilitate de 21 de zile . Singurul loc acceptabil unde unitatea comercială se poate aproviziona cu ouă en-gros , este locul de ambalare al ouălor. Prin urmare, pe Documentul Comercial de Identitate e necesar să fie indicată informația despre locul și timpul cumpărării ouălor – totul pentru ca consumatorul final să se poată orienta ce drum a petrecut ouăle și căt timp a rămas până la pierderea valorilor alimentare a ouălor.
  Furnizorul trebuie să ofere, de asemenea, cele mai recente rezultate a cercetării ouălor cu privire la bacteriile de Salmonellă –termenul de valabilitate este de 4 luni pentru fiecare producător.
 4. Verificarea furnizorului:
  Când cumpărați ouă nu vă înșelați de prețul scăzut al produsului propus.
  Îndeplinirea tuturor standardelor stabilite de lege este costisitoare, dar ne garantează o securitate a produsului . Prețul scăzut ar trebui să ne pară suspect , că cu acest produs poate să nu fie ceva în regulă. Prin urmare, înainte de a încheia o colaborare , e necesar să verificați furnizorul dumneavoastră, rezervând posibilitatea de petrecere a auditului – fapt ,care ne asigură o verificare mai bună a partenerului.