Oldar Group Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

„Wdrożenie wyników prac B+R w OLDAR GROUP Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej maszyny do gotowania jaj na skalę przemysłową w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności regionu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

a) Cele projektu

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez uruchomienie nowoczesnej linii produkcyjnej do gotowania jaj na skalę przemysłową, na podstawie przeprowadzonych wcześniej prac B+R w przedsiębiorstwie. Projekt będzie realizowany w okresie od 10.01. do 31.12. 2023 r. Poszczególne etapy oraz zakres przedmiotowy projektu będzie obejmował: prace przygotowawcze w tym przygotowanie Biznes Planu, zakup nowoczesnego urządzenia do gotowania jaj na skalę przemysłową, promocje projektu. Cel projektu wpisuje się wprost w cel główny RPO WM 2014 – 2020 tj. „inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy” oraz cele strategiczne RPO WM 2014 – 2020 i Działania 3.3 Innowacje w MŚP.

b) Planowane efekty

Realizacja projektu będzie miał pozytywny wpływa na realizację wskaźników, wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu, rozwój firmy oraz kapitału społecznego Mazowsza. Inwestycja będzie polegała na rozbudowie przedsiębiorstwa, w szczególności związanej z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług oraz wdrożeniu wyników prac B+R, wprowadzających na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty/usługi. Wszystkie cele stawiane przez projektodawców są policzalne, logiczne i weryfikowalne. Wnioskodawca zapewnia zachowanie trwałości efektów i wskaźników projektu w okresie 3 lat od zakończenia jego realizacji oraz będzie prowadził działania promocyjne i informacyjne zgodne z wytycznymi w zakresie promocji i informacji 2014-2020. Projekt będzie zgodny z zasadami horyzontalnymi, a wnioskodawca wykazał, iż jego realizacja będzie miała pozytywny wpływ na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, zasadę zrównoważonego rozwoju oraz na zasadę niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest zgodny z „priorytetowymi kierunkami badań w ramach inteligentnej specjalizacji” województwa mazowieckiego. Przewiduje on bowiem bezpośrednią realizację co najmniej jednego celu badawczego, określonego dla co najmniej jednego z priorytetowych kierunków badań w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Obszar specjalizacji „bezpieczna żywność”, Priorytetowe kierunki badań: 2. Metody wytwarzania/pozyskiwania żywności wysokiej jakości oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i żywności funkcjonalnej, w tym także żywności wytwarzanej technikami tradycyjnymi. (Technologie wytwarzania żywności funkcjonalnej wzbogaconej w wybrane mikroelementy ważne dla życia.  Określenie biodostępności wybranych mikroelementów w żywności.). Zgodnie z kryterium nr 4 projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko. Będzie on prowadził do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych i wpisuje się w co najmniej 3 obszary.

c) Wartość projektu

1 383 750,00 PLN

d) Wkład Funduszy Europejskich

871 312,50 PLN

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego z dnia 19.05.2023 r. na realizację zamówienia pn. Dostawa nowoczesnej maszyny do gotowania jaj na skalę przemysłową

W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie wyników prac B+R w OLDAR GROUP Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej maszyny do gotowania jaj na skalę przemysłową w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności regionu” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oldar Group Sp. z o.o., z siedziba w Warszawie, ul. Emilli Plater 55/86, 00-113 Warszawa, ogłosiła w dniu 19.05.2023 r. Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2023 r. na realizację zamówienia pn. Dostawa nowoczesnej maszyny do gotowania jaj na skalę przemysłową.

 

Podmiot prowadzący postępowanie:

Oldar Group sp. z o.o.

Emilii Plater 55/86, 00-113 Warszawa

Oddział – ul. Sokołowska 16, Sokołów, 05-806 Komorów

 

Na podstawie dokonanej oceny ofert, Oldar Group sp. z o.o. wybrała najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma:

SANOVO TECHNOLOGY A/S, z siedzibą w Danii, Datavej 3 – 5220 Odense SO, CVR-nr. DK85485911, Vat-nr. DK55220050

Na kwotę netto: 1133560,23 zł

 

Data: 06.07.2023 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2023 r.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu „Wdrożenie wyników prac B+R w Oldar Group Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej maszyny do gotowania jaj na skalę przemysłową w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności regionu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanego przez Unię Europejską na dostawę nowoczesnej maszyny do gotowania jaj na skalę przemysłową.

Informujemy także, że wydłuża się termin składania ofert do 26.06.2023 do godz.16.

Osoba kontaktowa:

Rafał Golizda
Mail: rafal.golizda (at) oldar.pl

Tel. +48 795 532 409

Załączniki:

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie Ferma Oldar Aleksandra Dębska
Wartość projektu: 545 767,84 PLN
Wartość wsparcia ze środków UE: 410 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 1.01.2014 – 31.12.2015

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2015 SHANGHAI PRIVATE LABEL FAIR

Shanghai in China und fair „PRIVATE LABEL 2015 SHANGHAI FAIR” November 25-27, war für uns eine Herausforderung, lange Reise schrecklich müde nach uns, aber auf der Messe zeigte die beste Seite. Menschen aus asiatischen Ländern hoch gelobt polnische Produkte, weshalb das Interesse an unserem Stand war riesig.

IRAQ AGROFOOD 2015 - ERBIL INTERNATIONAL FAIRGROUND

Jedne z ostatnich już targów, na których przyszło nam się pojawić to „IRAQ AGROFOOD 2015 – ERBIL INTERNATIONAL FAIRGROUND” w Erbil w Iraku. Pojechaliśmy tam z zamiarami zdobycia największej ilości klientów i trzeba przyznać, że plan możemy uznać za zrealizowany, z największych niespodzianek, które nas spotkały to odwiedziny naszego stoiska przez samego prezydenta Kurdystanu – Masuda Barzani. Impreza odbywała się w dniach 16-19 listopada i odchodząc trochę od targów, to w Erbil było bardzo spokojnie.

INTERNATIONAL EXHIBITION INTERFOOD & DRINK 2015

XXIV INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION PETERFOOD 2015

Tym razem udało nam się przekroczyć granicę wschodnią i reprezentowaliśmy Oldar Group Sp. z o.o. na targach w Sankt-Petersburgu w Rosji. Targi odbywały się od 18 do 20 listopada pod nazwą “XXIV INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION – PETERFOOD 2015” Do miasta zjechały się firmy z całego świata, w związku z tym, przez targi przewinęło się wiele pozaeuropejski nabywców, dzięki czemu pozwala nam to cały czas odkrywać nowe szlaki handlowe.

INDAGRO FOOD & CARNEXPO

Od 28 października do 1 listopada w Rumuni, mieliśmy przyjemność reprezentować firmę na targach „INDAGRO FOOD & CARNEXPO”. Nasi specjaliści byli do Państwa dyspozycji, udzielali wszelkich odpowiedzi na pytania dotyczące jaj, masy jajowej i naszych produktów bezglutenowych. Będąc nieliczną firmą z Polski mieliśmy okazję poznać potencjalnych zainteresowanych oraz udzielić się na arenie międzynarodowej.

SWEETS & SNACKS MIDDLE EAST

Tego wyjazdu nie mogliśmy się doczekać, nie tylko ze względu na targi ale i w celu potwierdzenia faktów, że Dubaj jest jednym z najbogatszych emiratów, polecieliśmy tam od 27 do 29 października, impreza pod nazwą „SWEETS & SNACKS MIDDLE EAST” była ogromna, reprezentanci produktów z całego świata przyjechali, aby pokazać produkty i znaleźć odbiorców. Musimy się pochwalić, że i nam udało się zwrócić uwagę klientów.

TASTE THE FUTURE ANUGA

WORLDFOOD ISTANBUL - 23RD INTERNATIONAL FOOD PRODUCTS & PROCESSING TECHNOLOGIES EXHIBITION

Turcja i miasto Istambuł zaskoczyło nas bardzo pozytywnie. Od 3 do 6 września odbywały się targi pod nazwą “WORLDFOOD ISTANBUL – 23RD INTERNATIONAL FOOD PRODUCTS & PROCESSING TECHNOLOGIES EXHIBITION”, były to jedne z liczniejszych targów, gdzie mieliśmy możliwość uczestniczenia. Zainteresowanie naszymi produktami było ogromne, z czego bardzo się cieszymy i dobijamy już pierwszych targów z naszymi nowymi nabywcami.